Tích Lũy Extension

Tích Lũy Extension là tiện ích mở rộng trên trình duyệt, giúp cho người dùng biết trước đơn hàng của mình có được ghi nhận hoàn tiền hay không và kích hoạt hoàn tiền ngay tại website đang xem mà không cần phải truy cập vào website Tích Lũy.

Tích Lũy Extension đã được Google và Mozilla kiểm duyệt gắt gao trước khi được cho phép đưa lên kho ứng dụng mở rộng dành cho Chrome, Cốc Cốc, Opera và Firefox.

Chỉ cần 5s để cài đặt.

Cài đặt Tích Lũy Extension chrome Cài đặt Tích Lũy Extension firefox
Cách sử dụng Tích Lũy Extension ...

Biểu tượng báo hiệu website có hoàn tiền

Nằm ở phía bên phải thanh địa chỉ trên trình duyệt, biểu tượng này sẽ cho bạn biết website bạn đang xem có hoàn tiền chiết khấu hay không.

Xanh

Biểu tượng màu xanh với dấu hiệu $ cho biết chương trình hoàn tiền đang được kích hoạt tại website bạn đang xem. Bạn không cần phải làm thêm thao tác nào cả - chỉ việc mua sắm và nhận tiền hoàn lại!

Đỏ

Biểu tượng màu đỏ cho biết website bạn đang xem có áp dụng chương trình hoàn tiền, nhưng chưa được kích hoạt. Bạn cần phải nhấn vào biểu tượng này để làm hiển thị nút "Kích hoạt" và nhấn vào nút kích hoạt này.

Bình thường

Bạn sẽ thấy biểu tượng 2 màu xanh và đỏ khi bạn đang xem các website không có áp dụng chương trình hoàn tiền tại Tích Lũy.

Thông báo nhắc kích hoạt chương trình hoàn tiền

Trong hầu hết trường hợp, Tích Lũy Extension sẽ hiển thị một thông báo nhắc bạn là Tích Lũy đã được kích hoạt tự động, như hình bên dưới.

Một vài website yêu cầu bạn phải nhấn nút để kích hoạt chế độ hoàn tiền. Khi đó, Tích Lũy Extension sẽ hiển thị một thông báo có chứa nút "Kích hoạt Tích Lũy", bạn sẽ phải nhấn vào nút này.

Nếu thông báo không hiển thị, bạn hãy kiểm tra biểu tượng của Tích Lũy Extension, nếu biểu tượng là màu đỏ, nghĩa là website có áp dụng hoàn tiền, lúc này, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng để hiển thị nút kích hoạt hoàn tiền cho website bạn đang xem!

Chat với Tích Lũy